Pages

Friday, November 20, 2009

the path~


 


This path brings a lot of meaning.. give me strengthen to go through it..

jalan dakwah yang panjang


Allah ta’ala berfirman, “Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi umat manusia, kalian perintahkan yang ma’ruf dan kalian larang yang mungkar, dan kalian pun beriman kepada Allah…” 
(Qs. Ali-’Imran: 110)
 Dakwah merupakan sikap hidup orang yang beriman
Allah ta’ala berfirman, “Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar,…” (Qs. At-Taubah: 71) 
No comments: