Pages

Monday, April 26, 2010

ahlul Quran~Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (iaitu) Al-Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gementar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan-nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingati Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya’

(Az-Zumar:23)


"ya Allah, hiasi diriku dengan perhiasan Al-Quran, muliakan aku dengan kemuliaan Al-Quran"

No comments: