Pages

Monday, February 8, 2010

Al-Malik : Ubah cara berfikir
Maliki yaum al-din, ‘Yang Menguasai Hari Kepatuhan, atau yang menguasai alam atau dunia kepatuhan’.

Bukanlah suatu ayat tanpa makna, tetapi ia adalah ayat yang mengajarkan manusia supaya mematuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini kerana, Allah sudah menyerahkan amanah kepada kita supaya mengatur dan mengelola dunia sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita.

“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa darjat, bagi mengujimu mengenai apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat seksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang.”

(Al-An'am:165)

Read again these words!

Kita (manusia) adalah ‘penguasa-penguasa’.

“orang yang Berjaya adalah orang yang dapat meletakkan landasan yang kuat dengan bata yang dilemparkan oleh orang lain kepadanya”.

[David Brinkley (wartawan televisyen)]

“orang yang Berjaya adalah orang yang dapat meletakkan landasan yang kuat dengan malik yang diberikan oleh Al-Malik kepadanya.”

[Sulaiman Al-Kumayi]

Hayati cerita di bawah kisah pasangan kembar siam lelaki dan perempuan bernama Lori dan Reba Schappel;

Lori dan Reba, dua anak manusia yang disatukan pada bahagian belakang kepalanya, menghadap pada arah yang berlawanan sehingga mereka tidak pernah saling melihat wajah kembarnya, kecuali di depan cermin. Aliran darah mereka sebahagian bersatu, namun mereka masing-masing memiliki otak sendiri, sehingga memungkinkan untuk dipisahkan.

Reba menderita spina bifida, kondisi tulang belakang yang membuat bergantung penuh pada saudara kembarnya. Lori mendorongnya ke mana pun mereka pergi dengan kursi tanpa sandaran yang dirancang khusus. Menderitakah mereka?

Mungkin bagi anda yang hanya melihat sesuatu dari perspektif diri sendiri, dengan mudah anda mengatakan mereka menderita. Tidak hanya pada zahirnya tetapi juga pada batin. Tidak bagi si Lori dan Reba. Dengarlah pengakuan Lori ; (sang kakak)

“saya hidup seperti orang lain. Saya tidak melakukan perbezaan. Kami tidak menyesal ataupun dendam, kami tidak berfikir macam-macam. Kami dibesarkan bagi mengetahui yang kami agak berbeza, namun kemudian menyedari kami sama seperti lainnya. Semua orang memiliki kecacatan atau ketidakmampuan.”

Luar biasa! Mengapa mereka perlu merasakan diri mereka tidak cacat? Kerana mereka sepenuhnya percaya pada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan orang-orang yang tidak pernah mengabaikannya. Mereka tetap menggantungkan harapan kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah sumber motivasi mereka. Dengarkan sekali lagi pengakuan mereka:

“saya percaya penuh pada Tuhan… saya tidak percaya dengan kekacauan yang disebabkan oleh ciptaan Tuhan. Dia memiliki alasan bagi menciptakan kami dengan keadaan ini, dan mengapa saya harus mengacaukan apa yang dia ciptakan?”.

……………………..Semoga lidahku senantiasa basah menyebut asmaMu…

Dan semoga hati ini tidak pernah jemu untuk mengenaliMu dengan lebih dekat…Sumber: kecerdasan berasaskan AsmaulHusna (Sulaiman AlKumayi)

Edit by: khaulah

No comments: